Koruyucu Sağlık Hizmeti - sekerasm

KASTAMONU MERKEZ 4 NOLU ŞEKER AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
İçeriğe git

Koruyucu Sağlık Hizmeti

Hizmetlerimiz
Doğumda:
Hastanede Hepatit B 1. Doz
1. Ay:
Hepatit B 2. Doz
2. Ay:
1.BCG(VeremAşısı)
2. 5′li karma aşı (Difteri-Tetanoz- asellüler Boğmaca-Inaktive Çocuk felci-HIB) 1. Doz
3. Konjuge Pnömokok Aşısı 1. Doz
4. Ay:
1. 5′li karma aşı
(Difteri-Tetanoz- asellüler Boğmaca-Inaktive Çocuk felci-HIB)
2. Doz
2. Konjuge Pnömokok Aşısı 2. Doz
6. Ay:
1. Hepatit B 3. Doz
2. 5′li karma aşı
(Difteri-Tetanoz- asellüler Boğmaca-Inaktive Çocuk felci-HIB) 3. Doz
3. Konjuge Pnömokok Aşısı 3. Doz
12. Ay:
1. 3′lü karma aşı
(Kızamık, Kızamıkçık, Kabakulak) 1.Doz
2. Konjuge Pnömokok Rapel (Pekiştirme Dozu)
3. Suçiçeği
18. Ay:

1. 5′li karma aşı
(Difteri-Tetanoz- asellüler Boğmaca-Inaktive Çocuk felci-HIB) 4. Doz
2. Hepatit A 1. Doz
İlköğretim 1. sınıfa kadar Sağlık Bakanlığının uyguladığı başka aşı yoktur. Bu aşıların tamamı ücretsiz olarak soğuk zincir kurallarına titizlikle uyularak uygulanmaktadır.
Risk grubundakilere veya isteyenlere başka aşılar da uygulanabilir. Rotavirus , Hepatit A, Su çiçeği. Meningekok, Grip aşıları,… gibi. Bu aşıların ücret karşılığı alınarak soğuk zincir kuralları ile ASM ye getirilmesi durumunda isteyene uygulanmaktadır.
Sağlık Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasındaki protokole uyularak her eğitim yılı içinde ilköğretim okullarının 1. ve 8. sınıflarına aşı uygulaması yapılır.Aileler önceden bilgilendirilerek onayları alınır. Özel durumu olanlar ,bağışıklıkla ilgili hastalığı olanlar ve allerjisi olanların aile hekimlerinin bilgisi dahilinde aşısı yapılabilir.Aşının yapıldığı gün okulda olmayan ve aşısı yapılmayan öğrencilerin öğretmenleri tarafından velisiyle aile hekimlerine yönlendirerek aşılanmasının sağlanması gerekir.
İlköğretim 1. sınıfta;
1. 1 doz koldan Kızamık-Kızamıkçık-Kabakulak aşısı
2. 1 doz ağızdan çocuk felci aşısı
3. 1 doz koldan difteri tetanoz aşısı
İlköğretim 8. sınıfta ise;
1 doz koldan difteri tetanoz aşısı

ERİŞKİN RİSKLİ GRUP AŞILAMALARINI AİLE HEKİMİNİZE DANIŞINIZ.
Diğer Uygulamalar
1.        Gebe izlem, lohusa izlem
2.        Bebek izlem, sağlam çocuk izlem
3.        Aşılama hizmeti ( Bebek , Çocuk, Gebe, Erişkin aşıları )
4.        Aile planlaması hizmetleri
5.        Barsak kanser taraması için Gaitada gizli kan bakılması
6.        Rahimağzı kanser taraması için HPV-DNA bakılması
7.        Laboratuvar hizmetleri
          Aile sağlığı merkezimizde hergün saat 11.30’a kadar kan alımı yapılmaktadır. Kan tahlil sonuçları aynı gün saat 16.00sonrası verilmektedir. Kan tahlillerimiz                  Halk Sağlığı Merkez Laboratvarında çalışılmaktadır.
8.        Acil müdahaleler
9.        Küçük cerrahi işlemler
10.     Hizmet içi ve halk eğitim hizmetleri
İçeriğe dön