Diğer Hizmetler

  • Blog Header Image

  • DİĞER HİZMETLER
  1. Gebe izlem, lohusa izlem
  2. Bebek izlem, sağlam çocuk izlem
  3. Aşılama hizmeti ( Bebek , Çocuk, Gebe, Erişkin aşıları )

AŞI UYGULAMALARI

Doğumda:

Hastanede Hepatit B 1. Doz

1. Ay:

Hepatit B 2. Doz

2. Ay:

1.BCG(VeremAşısı)
2. 5′li karma aşı (Difteri-Tetanoz- asellüler Boğmaca-Inaktive Çocuk felci-HIB) 1. Doz
3. KonjugePnömokok Aşısı 1. Doz

4. Ay:

1. 5′li karma aşı
(Difteri-Tetanoz- asellüler Boğmaca-Inaktive Çocuk felci-HIB)
2. Doz
2. KonjugePnömokok Aşısı 2. Doz

6. Ay:

1. Hepatit B 3. Doz
2. 5′li karma aşı
(Difteri-Tetanoz- asellüler Boğmaca-Inaktive Çocuk felci-HIB) 3. Doz
3. KonjugePnömokok Aşısı 3. Doz

12. Ay:

1. 3′lü karma aşı
(Kızamık, Kızamıkçık, Kabakulak) 1.Doz
2. KonjugePnömokokRapel (Pekiştirme Dozu)
3. Suçiçeği

18. Ay:

1. 5′li karma aşı
(Difteri-Tetanoz- asellüler Boğmaca-Inaktive Çocuk felci-HIB) 4. Doz
2. Hepatit A 1. Doz

İlköğretim 1. sınıfa kadar Sağlık Bakanlığının uyguladığı başka aşı yoktur. Bu aşıların tamamı ücretsiz olarak soğuk zincir kurallarına titizlikle uyularak uygulanmaktadır.

Risk grubundakilere veya isteyenlere başka aşılar da uygulanabilir. Rotavirus , Hepatit A, Su çiçeği. Meningekok, Grip aşıları,…gibi. Bu aşıların ücret karşılığı alınarak soğuk zincir kuralları ile ASM ye getirilmesi durumunda isteyene uygulanmaktadır.

Sağlık Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasındaki protokole uyularak her eğitim yılı içinde ilköğretim okullarının 1. ve 8. sınıflarına aşı uygulaması yapılır.Aileler önceden bilgilendirilerek onayları alınır. Özel durumu olanlar ,bağışıklıkla ilgili hastalığı olanlar ve alerjisi olanların aile hekimlerinin bilgisi dahilinde aşısı yapılabilir.Aşının yapıldığı gün okulda olmayan ve aşısı yapılmayan öğrencilerin öğretmenleri tarafından velisiyle aile hekimlerine yönlendirerek aşılanmasının sağlanması gerekir.

İlköğretim 1. sınıfta;

1. 1 doz koldan Kızamık-Kızamıkçık-Kabakulak aşısı

2. 1 doz ağızdan çocuk felci aşısı

3. 1 doz koldan difteri tetanoz aşısı

İlköğretim 8. sınıfta ise;

1 doz koldan difteri tetanoz aşısı

AŞILARIN DEVAMI İÇİN AİLE HEKİMİNİZDEN BİLGİ ALINIZ!!

 

4. Aile planlaması hizmetleri

5. Akılcı antibiyotik kullanımında a grubu streptokok’a özel hızlı antijen testi bakılması

6. Barsak kanser taraması için Gaitada Gizli Kan bakılması

7. Rahim ağzı kanser taraması için HPV-DNA bakılması

8. Laboratuvar hizmetleri

Aile sağlığı merkezimizde hergün saat 11.30’a kadar kan alımı yapılmaktadır. Kan tahlil sonuçları aynı gün saat 16.00sonrası verilmektedir. Kan tahlillerimiz Halk Sağlığı Merkez Laboratuvarında çalışılmaktadır.

9. Acil müdaheleler

10. Küçük cerrahi işlemler

11. Hizmet içi ve halk eğitim hizmetleri